Doel

Het doel van Stichting Vrienden van de Niga is om bijstand te verlenen op materieel en immaterieel gebied vanuit Nederland aan de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente te Alanya, Turkije (NIGA)

Organisatiestructuur

Bestuur: Het Bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Beloningsbeleid: Zolang alle functies door vrijwilligers gedaan worden is er geen beleid en/of vergoeding voor het vervullen van de functies en het doen van werkzaamheden voor de Stichting. Lees hier ons Beleidsplan aangepast 2022.

Stichting Vrienden van de Niga:

Stichting Vrienden van de NIGA heeft een ANBI verklaring zodat giften en bijdragen fiscaal aftrekbaar zijn.
Het RSIN nummer is 851392611
Het nummer van de KvK is 54664705
Het ANBI nummer is 8513.92.611

Belastingaftrek voor uw gift gewenst?
Stort dan uw bijdrage op NL76INGB0004989205  tnv Stichting Vrienden van de NIGA, o.v.v. uw naam en adres.

Notulen bestuursvergadering 29 januari 2024 Vergadering notulen

De Financiële verantwoording kunt u op de contactpagina vinden.

Contactpersoon:

Hein van der Kamp
Zuideinde 80-08
7941 GK Meppel

tel. 06-53400908
hvdkamp@wxs.nl